Selecteer een pagina

Cruciale keuzes bij de uitkering van lijfrentekapitaal

6 jun 2024 | Sparen voor later

Het kiezen van de juiste strategie voor de uitkering van lijfrentekapitaal is een complexe zaak die aanzienlijke invloed kan hebben op uw financiële toekomst. Bij het beheren van lijfrentekapitaal komen verschillende aspecten aan bod, waaronder onafhankelijk advies, doorbeleggen en de fiscale voordelen die ermee gepaard gaan.

 

Onafhankelijk Advies
Onafhankelijk financieel advies is cruciaal om de juiste keuzes te maken bij de uitkering van uw lijfrentekapitaal. Recent onderzoek wijst uit dat een kwart van de Nederlanders denkt dat het verplicht is om het lijfrentekapitaal door dezelfde aanbieder te laten uitkeren. Dit is echter een misvatting. Onafhankelijk advies kan deze kennisachterstand verkleinen en helpen bij het maken van een weloverwogen keuze.

Financieel adviseurs die onafhankelijk opereren, hebben geen belang bij het aanprijzen van specifieke producten of diensten van bepaalde aanbieders. Dit betekent dat zij objectief kunnen kijken naar uw situatie en de beste oplossingen kunnen aanbevelen. Zij kunnen u wijzen op de mogelijkheid om over te stappen naar een andere financiële instelling die wellicht hogere uitkeringen, betere garanties of lagere kosten biedt.

Doorbeleggen
Een interessante optie voor het vergroten van uw lijfrentekapitaal is doorbeleggen. Dit houdt in dat u, in plaats van uw kapitaal direct te laten uitkeren bij de start van uw AOW, ervoor kiest om (een deel van) het kapitaal door te beleggen. Hierdoor kan uw kapitaal verder groeien.

Het uitstellen van lijfrente-uitkeringen kan tot maximaal vijf jaar na de AOW-leeftijd. Gedurende deze periode kan het kapitaal (gedeeltelijk) worden belegd, wat kan resulteren in een hogere uiteindelijke uitkering. Zelfs gedurende de uitkeringsperiode kunt u nog (gedeeltelijk) doorbeleggen. Bijna de helft van de mensen is niet op de hoogte van deze mogelijkheden. Onafhankelijke adviseurs kunnen u informeren over deze optie en helpen bij het maken van een strategie die past bij uw risicoprofiel en financiële doelen.

Doorbeleggen biedt ook flexibiliteit voor mensen die al zijn begonnen met de uitkeringen. U kunt ervoor kiezen om het lijfrentekapitaal door te beleggen, wat groei kan opleveren, mits u bereid bent om enige risico’s te nemen. Uit het onderzoek blijkt dat 55% van de mensen die doorbeleggen, het acceptabel vindt om daarbij een beetje risico te nemen.

Fiscale Voordelen
Een van de meest aantrekkelijke aspecten van lijfrentekapitaal zijn de fiscale voordelen. De overheid stimuleert sparen en beleggen voor pensioen door middel van belastingvoordelen. Tijdens de opbouwfase kunt u lijfrentepremies van uw belastbaar inkomen aftrekken, wat resulteert in een directe belastingbesparing.

Tijdens de uitkeringsfase wordt het kapitaal belast tegen het dan geldende, vaak lagere, tarief. Onafhankelijk advies kan helpen om deze belastingvoordelen optimaal te benutten. Een adviseur kan bijvoorbeeld voorstellen om de uitkering van uw lijfrente te spreiden over meerdere jaren, waardoor u in een lagere belastingschijf valt en de totale belastingdruk vermindert.

Daarnaast biedt het uitstellen van de lijfrente-uitkering niet alleen de mogelijkheid om door te beleggen, maar het kan ook fiscaal voordeliger zijn. Door uit te stellen naar een periode waarin uw inkomen lager is, kan de belastingdruk op de lijfrente-uitkeringen lager worden. Dit leidt tot een hogere netto uitkering uit uw lijfrente.

Een financieel adviseur kan u zelfs wijzen op de mogelijkheden op de mogelijkheden van een zogeheten contraverzekering en de mogelijkheden daarbij – mits goed geconstrueerd – om op erfbelasting te besparen.


Conclusie
Het omzetten van lijfrentekapitaal in lijfrente-uitkeringen vereist zorgvuldige planning en beslissingen die gebaseerd zijn op volledige en juiste informatie. Onafhankelijk advies is essentieel om de beste keuzes te maken en optimaal te profiteren van uw mogelijkheden. Doorbeleggen biedt de kans om uw lijfrentekapitaal verder te laten groeien, binnen uw wensen qua risico, terwijl fiscale voordelen aanzienlijk kunnen bijdragen aan een gunstiger netto resultaat. Het combineren van deze elementen kan voor u leiden tot een beter pensioeninkomen en een comfortabelere financiële toekomst.

Voor onafhankelijk advies kunt u contact opnemen met Rick, Marijn of Jelte van PensioenPlaza.  

 

 

Kantoor Assendelft

Communicatieweg Oost 12
(De watertoren – 7de etage)
1566 PK  Assendelft 

 

Kantoor Nieuwe Niedorp

Watersnip 9
1733 BG  Nieuwe Niedorp

Direct advies