Selecteer een pagina

De drie pijlers

Onder ons pensioenstelsel

De drie pensioenpijlers

8 mrt 2023 | Sparen voor later

In Nederland kennen we het drie pijler model. Dat is en blijft ook onder de nieuwe wetgeving het stevige fundament onder ons pensioenstelsel.

De eerste pijler is alles wat de overheid heeft geregeld via de verplichte volksverzekeringen. Voor pensioen is dat de Algemene ouderdomswet (AOW) en de Algemene nabestaandenwet (ANW). Dat is de basis van ons stelsel.

De tweede pijler is alles wat de werkgever voor zijn werknemer heeft geregeld. In veel sectoren zijn collectief afspraken gemaakt over de inhoud van een pensioenregeling. Op die manier wordt voorkomen dat wordt geconcurreerd op arbeidsvoorwaarden. In een aantal sectoren is dat niet geregeld en zijn werkgevers vrij hier zelf invulling aan te geven. Die groep werkgevers begeleid PensioenPlaza bij het opzetten van een regeling, de communicatie en alles wat daarbij komt.

De derde pijler is alles wat je individueel kunt regelen. Als je werkgever geen pensioenregeling heeft of je om welke reden dan ook onvoldoende pensioen hebt opgebouwd kun je dit in de derde pijler zelf regelen. Fiscaal gefaciliteerd kan dit via een lijfrente. Ook zelfstandig ondernemers zijn aangewezen op deze derde pijler voor het fiscaal gefaciliteerd opbouwen van vermogen voor later.

De drie pijlers zijn met elkaar verbonden via de fiscale wetgeving. Het is namelijk niet toegestaan om je volledige inkomen te reserveren voor je pensioen. Je zou dan geen inkomstenbelasting hoeven te betalen en dat is niet gewenst. Er zijn fiscale spelregels. In de tweede pijler moeten we altijd rekening houden met het pensioen dat via de AOW al voor iedereen is geregeld. Dat doen we door je jaarsalaris te verminderen met een vast bedrag (AOW-franchise) dat is afgeleid van de AOW-uitkering. Over dat deel mag er binnen fiscale kaders worden gereserveerd voor later.

In de derde pijler moeten we naast de AOW-uitkering ook rekening houden met de opbouw die er al plaats vindt in de tweede pijler via de werkgever. Die opbouw beperkt de ruimte die er is in de derde pijler.

Zowel in de tweede als derde pijler zijn er mogelijkheden om pensioenopbouw over het verleden in te halen. Je mag dan tijdelijk meer reserveren. Deze extra reservering mag tot een maximum in mindering brengen op je belastbaar inkomen. Maar waarom zou je dat doen. Zie daarvoor het blog dat wij schreven over waarom pensioen en lijfrente fiscaal interessant is.

 

Voor werkgevers

Pensioen voor medewerkers
Verzekeren loondoorbetaling
WGA-aanvulling en WIA-excedent

Voor ondernemers

Inkomensplanning
Pensioen- of lijfrenteadvies
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Overlijdensrisicoverzekering
Compagnonsverzekering

Voor werknemers

Pensioenplanning
Pensioen- en lijfrenteadvies
Pensioen en echtscheiding
Overlijdensrisicoverzekering

Direct advies