Selecteer een pagina

De verplichte AOV

Iets meer duidelijkheid

De verplichte AOV

26 apr 2023 | Arbeidsongeschikt

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede kamer geïnformeerd over het pakket van maatregelen voor de arbeidsmarkt. Hierin zijn ook de contouren van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering opgenomen.

Voor wie
In het stuk lezen wij dat er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering komt voor alle IB-ondernemers met en zonder personeel. Dat zijn onder andere de ZZP’er en de ondernemer in een eenmanszaak of vof. De verplichting geldt niet voor de directeur groot aandeelhouder (DGA) en resultaat genieters uit overige werkzaamheden. Dit sluit niet aan bij de eerdere doelstelling om alle ondernemers (zowel IB-ondernemers als de DGA) zonder personeel onder de verplichting te laten vallen. In de praktijk is dit te gecompliceerd om uit te voeren. Mochten de uitvoeringsproblemen in de toekomst kunnen worden weggenomen, dan kan de wetgeving op dit punt nog worden aangepast.

Opt Out
Voor ondernemers met een arbeidsongeschiktheidsverzekering komt er een opt out mogelijkheid. Als een gelijkwaardige dekking is geregeld via een private arbeidsongeschiktheidsverzekeraar hoeft niet te worden deelgenomen aan de verplichte verzekering. Wel wordt nog gekeken naar een stabiliteitsbijdrage voor ondernemers met een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering. In de praktijk zullen gezonde ondernemers namelijk eerder kiezen voor een private verzekering. Om toch de verplichte verzekering betaalbaar te houden is mogelijk een stabiliteitsbijdrage nodig.

Hoe gaat de verplichte verzekering eruit zien
Voor de verplichte verzekering gaat waarschijnlijk een wachttijd van 1 jaar gelden. Dat betekent dat er pas een uitkering volgt na 1 jaar arbeidsongeschiktheid. De uitkering is maximaal 70% van het laatstverdiende inkomen tot 143% van het wettelijk minimum loon. De uitkering is dan maximaal 100% van het wettelijk minimum loon. De premie voor de verzekering is indicatief 7,5% tot 8% van het inkomen tot de maximale premiegrondslag. De premie is fiscaal aftrekbaar en er komen geen uitzonderingen voor bepaalde sectoren, dus ook niet voor de agrarische sector waar eerder over is gesproken.

In de praktijk
Wat betekent dit in de praktijk. Het wettelijk minimum loon is nu € 25.069. Dat betekent dat de maximum grondslag uit komt op € 35.849 (143%). Bij een premiepercentage van 7,75% komt de af te dragen premie op € 232 bruto per maand. De uitkering bij volledige arbeidsongeschiktheid is dan na 1 jaar wachttijd € 2.089 (€ 25.069 /12) per maand. Wil je dit als ondernemer niet dan kun je onderzoeken of een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor jou beter en/of voordeliger is. Daar kan PensioenPlaza je bij helpen.

Planning
De planning is dat in de zomer van 2023 de concept wet wordt uitgewerkt en wordt aangeboden aan de markt om te toetsen en voor consultatie. In het voorjaar van 2024 is de planning om het wetsvoorstel naar de kamer te sturen. Na behandeling is de tweede en eerste wordt publicatie begin 2025 verwacht waarna de wetgeving kan worden geïmplementeerd.

 

De kamerbrief vind je op; https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/04/03/kamerbrief-voortgang-uitwerking-arbeidsmarktpakket

 

Voor werkgevers

Pensioen voor medewerkers
Verzekeren loondoorbetaling
WGA-aanvulling en WIA-excedent

Voor ondernemers

Inkomensplanning
Pensioen- of lijfrenteadvies
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Overlijdensrisicoverzekering
Compagnonsverzekering

Voor werknemers

Pensioenplanning
Pensioen- en lijfrenteadvies
Pensioen en echtscheiding
Overlijdensrisicoverzekering

Direct advies