Selecteer een pagina

Het mysterie van waardeoverdracht!

Hoe zit dat?

Het mysterie van waardeoverdracht!

20 sep 2022 | Sparen voor later

“Maar ik heb toch helemaal niet om een overdracht van pensioengeld gevraagd?” Deze vraag krijgen wij geregeld van (ex-)werknemers en werkgevers. Daarom in het kort de achtergrond hiervan.

Voor pensioenuitvoerders (en pensioengerechtigden) is het niet wenselijk om “heel veel kleine pensioenaanspraken” in de administratie te houden. Met een “kleine” pensioenaanspraak bedoelt de overheid een pensioenuitkering lager dan € 520,35 bruto per jaar (cijfer 2022).

 

In het verleden konden pensioenuitvoerders een kleine aanspraak relatief eenvoudig afkopen door eenmalig een bedrag over te maken naar de uitkeringsgerechtigde. Maar voor werknemers die regelmatig wisselen van werkgever ontstaat daardoor de situatie dat elke keer een klein stuk pensioen wordt afgekocht en op de pensioendatum geen enkele pensioenuitkering meer resteert. Daarom heeft de overheid deze afkoopmogelijkheden beperkt.

 

Zo is de mogelijkheid van “automatische waardeoverdracht” in het leven geroepen. In plaats van het opschonen van de administratie bij een pensioenuitvoerder door af te kopen, krijgen zij nu de mogelijkheid om eenzijdig – zonder instemming van de pensioengerechtigde – het opgebouwde pensioen over te dragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder na wisseling van werkgever.

 

Veel pensioenuitvoerders maken van deze mogelijkheid gebruik. Ex-werknemers krijgen daardoor een bevestiging van hun pensioenuitvoerder dat een waardeoverdracht is doorgevoerd, terwijl men daartoe zelf geen enkele actie had ondernomen.

 

Wellicht wil u als werkgever uw medewerkers proactief informeren en zo de vragen van uw (ex-)werknemers voor zijn. Maar mochten die vragen toch bij u terecht komen, dan kunt u uw werknemers natuurlijk altijd doorverwijzen naar PensioenPlaza.

 

Overigens blijft het onder strikte voorwaarden mogelijk om een kleine pensioenaanspraak wél af te kopen. Bijvoorbeeld bij de start van de pensioenuitkering én als de ex-werknemer daarmee instemt. Daarbij moet de pensioengerechtigde wel nadenken over de gevolgen voor toeslagen en de progressieve belastingheffing. Mocht u ook daar meer over willen weten, dan helpen de adviseurs van PensioenPlaza u graag een stap verder.

 

PensioenPlaza
Communicatieweg Oost 12
1566 PK Assendelft
075 204 02 90
info@pensioenplaza.nl
www.pensioenplaza.nl

 

Voor werkgevers

Pensioen voor medewerkers
Verzekeren loondoorbetaling
WGA-aanvulling en WIA-excedent

Voor ondernemers

Inkomensplanning
Pensioen- of lijfrenteadvies
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Overlijdensrisicoverzekering
Compagnonsverzekering

Voor werknemers

Pensioenplanning
Pensioen- en lijfrenteadvies
Pensioen en echtscheiding
Overlijdensrisicoverzekering

Direct advies