Selecteer een pagina

Pensioen vanaf 2022

Het nieuwe pensioen

door | 15 jun 2020 | Sparen voor later

Na een behoorlijke scrum is er afgelopen vrijdag meer duidelijkheid gekomen over hoe het nieuwe pensioen er uit gaat zien vanaf 2022. De pensioendoelstelling wijzigt niet, maar de uitvoering om daar te komen wel. Zo zijn er straks nog twee varianten. Het solidaire contract en de verbeterde premieregeling.

De AOW

De AOW-plannen waren al eerder duidelijk geworden. De AOW-leeftijd stijgt minder hard en vanaf 2024 is dit 67 jaar. Na 2025 stijgt de AOW-leeftijd minder snel dan voorheen het geval was.

Pensioenfondsen

Het solidaire contract zal voornamelijk worden uitgevoerd door pensioenfondsen. De huidige middelloonregeling verdwijnt. De pensioenen van alle deelnemers zullen meer mee ademen met de behaalde beleggingsresultaten. Er is dus geen ”gegarandeerd” pensioen meer. Wel zijn er een aantal maatregelen afgesproken om het pensioen zo stabiel mogelijk te houden. Ook blijft de verplichtstelling overeind.

Oh ja, de dreiging van pensioenkortingen in 2021 lijkt ook van de baan. Als pensioenfondsen eind 2020 een dekkingsgraad hebben van tenminste 90% hoeft er niet te worden gekort. Dat lijkt goed nieuws voor de gepensioneerde. Wel zal moeten blijken of dit echt goed nieuws is. Dat zal blijken als bekend is hoe de huidige aanspraken worden omgezet naar het solidaire contract.

Beschikbare premieregeling

De verbeterde premieregeling zien we voornamelijk bij ondernemingen die niet verplicht zijn aangesloten bij een pensioenfonds. Deze regelingen worden uitgevoerd door premie pensioen instellingen en verzekeraars. De premieregeling wijzigt – zoals het er nu naar uit ziet – alleen voor nieuwe deelnemers. Nieuwe deelnemers gaan een leeftijdsonafhankelijk budget inleggen op de eigen individuele pensioenrekening. Dat is nu veelal een leeftijdsafhankelijk en stijgend budget.

Er is niet gekozen om het leeftijdsafhankelijke budget om te zetten naar een vast gelijkblijvend budget. Dit zou namelijk betekenen dat een groep deelnemers (veelal in de twee helft van de carrière) nadeel ondervindt. En hoe moet deze groep dan worden gecompenseerd? En belangrijker nog wie gaat dat betalen? Kortom voor werkgevers en werknemers lijkt dit een zachte landing.

Zzp’ers

Voor de zzp’er wordt er nog gekeken hoe sparen voor later makkelijker kan worden gemaakt. Dit naast de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering moet het gat tussen werknemers en zzp’ers verkleinen. Mijns inziens is het sparen voor later al heel makkelijk en flexibel te realiseren binnen de huidige regels. Er zal dus ook moeten worden gekeken naar het gegeven waarom dit nog niet massaal gebeurt.

Ook is er een aanvalsplan opgesteld voor de ondernemingen die nog geen pensioen aanbieden aan de medewerkers en uitzendkrachten gaan eerder pensioen opbouwen. Dit alles met als doel zoveel mogelijk Nederlanders een goed pensioen op te laten bouwen voor later.

Details

Verder gaan er nog een heel aantal details wijzigen maar daarover mogelijk later meer als het echt concreet is. De achterban van werknemersorganisaties moeten zich nog uitspreken over de gemaakte afspraken en ook zullen de plannen nog door de eerste en tweede kamer moeten worden geloodst.

Voor werkgevers

Pensioen voor medewerkers
Verzekeren loondoorbetaling
WGA-aanvulling en WIA-excedent

Voor ondernemers

Inkomensplanning
Pensioen- of lijfrenteadvies
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Overlijdensrisicoverzekering
Compagnonsverzekering

Voor werknemers

Pensioenplanning
Pensioen- en lijfrenteadvies
Pensioen en echtscheiding
Overlijdensrisicoverzekering

Direct advies