Selecteer een pagina

Verzeker je compagnon

Regel het nu!

Het nut van een compagnonsverzekering?

door | 14 apr 2020 | Overlijden

Wat gebeurt er met je bedrijf als je compagnon komt te overlijden? Het aandeel van je compagnon valt in zijn of haar nalatenschap. Dat betekent dat de nabestaanden ineens medeaandeelhouder zijn met de daarbij behorende bevoegdheden. En dat is niet in alle gevallen gewenst.

Aandeelhoudersovereenkomst

Hoe je dit geregeld wilt hebben kun je samen met je compagnon(s) vastleggen. Wat gebeurt er met de aandelen bij overlijden. Moeten die verplicht aan de andere aandeelhouders worden aangeboden? En welke waardering voor die aandelen wordt er dan gehanteerd. Over dat laatste is vooral veel discussie mogelijk. Dit zijn allemaal afspraken die je kunt vastleggen in bijvoorbeeld een management- of aandeelhoudersovereenkomst.

Overdracht aandelen

Als je het aanbod van de aandelen goed hebt geregeld, is het belangrijk dat ook de financiering mogelijk is. Er is namelijk ineens kapitaal nodig. Dat kan worden geregeld via een financiering. Dat is echter niet altijd mogelijk bij een bank. Een compagnonsverzekering is dan zeker een goede oplossing!

Het mes snijdt aan twee kanten

Met een compagnonsverzekering weten de aandeelhouders dat de aandelen van de nabestaanden kunnen worden overgenomen. De nabestaanden van de overleden compagnon weten dat er kapitaal beschikbaar komt doordat de aandelen worden verkocht. Er is voor hen dus liquiditeit en voor de onderneming continuïteit.

Hoe regel je een compagnonsverzekering?

Dat hangt af van de constructie en de wensen. Het is mogelijk een compagnonsverzekering door de ondernemers zelf in privé af te sluiten. Dan wordt de premie voor deze verzekering onttrokken uit het privévermogen. De uitkering is dan niet belast. Maar ook kan de onderneming de verzekering sluiten. Bij overlijden komt de uitkering dan in de vennootschap terecht. Wel is er dan vennootschapsbelasting over de uitkering verschuldigd. Ook maakt de uitkering onderdeel uit van het ondernemingsvermogen. Bij de waardering van de aandelen moet dan rekening worden gehouden met deze toename van het ondernemingsvermogen. Kortom, er zijn nog wel een aantal aandachtspunten.

Meer weten?

Wil je meer weten over de compagnonsverzekering? Dan verneem ik dat graag.

Voor werkgevers

Pensioen voor medewerkers
Verzekeren loondoorbetaling
WGA-aanvulling en WIA-excedent

Voor ondernemers

Inkomensplanning
Pensioen- of lijfrenteadvies
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Overlijdensrisicoverzekering
Compagnonsverzekering

Voor werknemers

Pensioenplanning
Pensioen- en lijfrenteadvies
Pensioen en echtscheiding
Overlijdensrisicoverzekering

Direct advies