Selecteer een pagina

Meer pensioen voor jongeren!

1 nov 2023 | Wet toekomst pensioenen

Maar wel een lager netto loon vanaf 1 januari 2024.
Waarom het belangrijk is de medewerkers van 18, 19 of 20 jaar te informeren over een pensioenwijziging. Vanaf 1 januari 2024 wijzigt de wettelijke toetredingsleeftijd voor alle pensioenregelingen. De wettelijke toetredingsleeftijd wijzigt van 21 jaar naar 18 jaar. De pensioenuitvoerder zal zorgen dat de pensioenregeling hierop is aangepast per 1 januari 2024.

Dit betekent dat werkgevers vanaf 1 januari alle medewerkers vanaf 18 jaar moeten aanmelden bij de pensioenuitvoerder. De pensioenuitvoerder rekent dan vanaf 1 januari pensioenpremie voor deze groep medewerkers. De pensioenlasten stijgen daardoor voor de werkgever.

Maar ook voor de medewerker heeft dit consequenties. Als een eigen bijdrage verschuldigd is (wat vaak zo is) dan betekent dit dat vanaf 1 januari het bruto loon wordt verlaagd met de eigen bijdrage. Het netto loon zal hierdoor dalen. Wij raden dan ook aan om de medewerker hier vooraf over te informeren. Het is dan geen verrassing als het loon wordt overgemaakt in januari 2024.

Waarom is de pensioenleeftijd verlaagd? Bij de stemming in de eerste kamer over de Wet toekomst pensioenen had de coalitie geen meerderheid. Daarom was steun nodig van PvdA en GroenLinks. Juist die partijen hadden een voorstel ingediend om de toetredingsleeftijd te verlagen. Dit om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk werkenden pensioen opbouwen en te streven naar een gelijkwaardig arbeidsvoorwaardenpakket voor alle werkenden. Daarom is besloten de toetredingsleeftijd per 1 januari 2024 te verlagen van 21 naar 18 jaar.  

 

Voor vragen kunt u uiteraard terecht bij PensioenPlaza

 

 

Kantoor Assendelft

Communicatieweg Oost 12
(De watertoren – 7de etage)
1566 PK  Assendelft 

 

Kantoor Nieuwe Niedorp

Watersnip 9
1733 BG  Nieuwe Niedorp

Direct advies