Selecteer een pagina

Verzekerde regeling en Wet toekomst pensioenen

23 okt 2023 | Wet toekomst pensioenen

Wat zijn de gevolgen van de Wet toekomst pensioenen voor Werkgevers en Werknemers?

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) van kracht geworden. De nieuwe wet brengt veranderingen met zich mee voor werkgevers die de pensioenregeling voor hun werknemers bij een verzekeraar of premiepensioeninstelling (PPI) hebben ondergebracht. De overgang naar het nieuwe stelsel heeft andere kosten en een ander perspectief voor werkgevers en werknemers tot gevolg.

Wat zijn uw keuzemogelijkheden bij een middelloonregeling?

Ondanks het feit dat deze regelingen de afgelopen 10-15 jaar steeds kostbaarder zijn geworden door de gedaalde marktrente, heeft een gering aantal werkgevers nog een middelloonregeling bij een verzekeraar. Wat zijn uw opties voor deze middelloonregelingen?

  • U kunt de regeling omzetten naar een premieregeling met een vast premiepercentage voor alle werknemers. Dit kan bijvoorbeeld als het contract met de pensioenuitvoerder afloopt;
  • U kunt de regeling voortzetten tot uiterlijk 31 december 2027.Daarna moeten alle werknemers over naar een premieregeling met een vast premiepercentage;
  • Ook kunt u tot 1 januari 2028 de regeling omzetten naar een premieregeling met een leeftijdsafhankelijke staffel, voor de bestaande werknemers. Nieuwe werknemers komen in premieregeling met een vast

 

En bij een beschikbare premieregeling?

Veel werkgevers hebben een beschikbare premieregeling met een leeftijdsafhankelijke premiestaffel. Het idee achter de stijgende premiepercentages is dat in elke leeftijdscohort per jaar ongeveer hetzelfde pensioen kan worden opgebouwd. In het nieuwe pensioenstelsel wordt dit principe van evenredige opbouw losgelaten en wordt er voor alle leeftijden hetzelfde premiepercentage betaald. Het gevolg is dat de nieuwe premieregeling een degressieve pensioenopbouw kent, naarmate de leeftijd stijgt. Dit zijn uw mogelijkheden voor de huidige premieregeling met premiestaffel:

  • U kunt de bestaande regeling voortzetten tot uiterlijk 31 december 2027. Daarna zullen alle werknemers overgaan naar een premieregeling met een vast premiepercentage, of;
  • Werknemers die deelnemen aan de huidige regeling met stijgende staffel blijven deze behouden. Uiterlijk 1 januari 2028 is er nieuwe regeling met een vast percentage voor nieuwe werknemers.

 

Wat verandert er in de nieuwe flexibele premieregeling?

Onder het nieuwe stelsel bouwen werknemers een persoonlijk pensioenvermogen op in een flexibele premieregeling bij een verzekeraar of PPI. Het maximale vaste beschikbare premiepercentage is 30% van de pensioengrondslag. Deze premies worden nog wel geïnvesteerd volgens de lifecycle-strategie, waardoor het beleggingsrisico afneemt naarmate de pensioendatum nadert. Hierbij wordt er vanaf ongeveer 15 jaar vóór pensioendatum begonnen met het afbouwen van het beleggingsrisico. Maar in de nieuwe premieregeling krijgt de werknemer ook de mogelijkheid om voor te sorteren op de mogelijkheid om door te blijven beleggen ná de pensioendatum, gericht op een variabele uitkering.

 

Ook het partnerpensioen wordt anders

In het nieuwe stelsel mag maximaal 50% van het pensioengevend loon als partnerpensioen worden verzekerd. Dit betreft dus het volledige loon, zonder aftrek van een AOW-franchise. Hierdoor zal een fiscaal maximaal partnerpensioen naar alle waarschijnlijkheid meer kosten dan in de huidige pensioenregeling. Veel werkgevers streven naar een percentage – lager dan 50% – waarbij de kosten voor het partnerpensioen niet teveel stijgen ten opzichte van de huidige premie. Dit kan echter tot gevolg hebben dat voor sommige van de huidige werknemers het partnerpensioen lager wordt.

 

Wat is uw rol als werkgever?

De meest impactvolle beslissing is uw keuze over de overgang van uw huidige werknemers naar de nieuwe pensioenregeling. Bij een overstap naar een vlakke premie voor álle werknemers, is het opstellen van een transitieplan noodzakelijk. Daarnaast zijn van belang uw beslissingen over:

  • Het ambitieniveau van de nieuwe regeling en daarmee dus de hoogte van het premiepercentage;
  • Welke verzekeraar of PPI heeft het meest geschikte productaanbod;
  • De hoogte van de verplichte- en/of vrijwillige werknemersbijdrage;
  • Welke beleggingsmogelijkheden worden beschikbaar gesteld in het nieuwe regeling;
  • Wordt het beleggingsrisico default afgebouwd naar een vaste uitkering vanaf de pensioendatum, of wordt juist doorbeleggen de default, gericht op een variabel

 

Is overgang naar de nieuwe pensioenregeling kostenneutraal mogelijk?

Als u de huidige premieregeling (met stijgende staffel) in stand houdt voor de huidige werknemers, is kostenneutrale overstap goed te realiseren. Maar als u álle werknemers in de nieuwe regeling (met vaste premiepercentage) wilt, zal kostenneutrale overgang een hele lastige opgave blijken. Voor de werknemers in uw huidige regeling zult u voor de jongere werknemers in de nieuwe regeling een hogere premie gaan betalen en voor de oudere werknemers juist een lagere premie. Deze oudere werknemers zullen hiervoor gecompenseerd willen worden. Voor beide categorieën werknemers zijn de pensioenlasten dus hoger. Het is overigens van belang dat u zich realiseert dat er verschillende manieren zijn waarop u de oudere werknemers kunt compenseren.

 

In overleg met de werknemers een geschikte pensioenoplossing vinden

In totaal zijn er enkele tienduizenden verzekerde pensioenregelingen die bij een verzekeraar of PPI zijn ondergebracht. In tegenstelling tot situaties waarin een onderneming verplicht is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds en de overgang op cao-niveau wordt afgesproken, zult u samen met uw pensioenadviseur uiterlijk 31 december 2027 een passende pensioenoplossing moeten bedenken, waar alle huidige werknemers redelijkerwijs mee kunnen instemmen. Wij adviseren u om niet te wachten met het aanpassen van uw pensioenregeling tot het laatste moment, maar hier al eerder mee aan de slag te gaan.

 

Voor vragen kunt u uiteraard terecht bij PensioenPlaza

 

 

Kantoor Assendelft

Communicatieweg Oost 12 (De watertoren – 7de etage)
1566 PK  Assendelft 

 

Kantoor Nieuwe Niedorp

Watersnip 9
1733 BG  Nieuwe Niedorp

Direct advies