Selecteer een pagina

Een nieuw pensioenstelsel

1 juli 2023

Een nieuw pensioenstelsel

1 jun 2023 | Sparen voor later

Op 1 juli 2023 wordt de Wet toekomst pensioenen eindelijk ingevoerd. Na heel veel discussie gaat de wijziging van ons pensioenstelsel de komende jaren werkelijk gebeuren. Dat betekent dat in de komende jaren alle pensioenregelingen moeten worden aangepast.

Voor alle pensioenregelingen van relaties van PensioenPlaza nemen wij in de overgangstermijn contact op om de impact van de nieuwe pensioenwetgeving persoonlijk te bespreken.  

Voor werkgevers die nog geen relatie zijn van PensioenPlaza of die eerder de impact van de nieuwe pensioenwetgeving willen bespreken kan contact worden opgenomen met Rick, Martijn of Jelte.

Om alvast een overzicht te geven van de belangrijkste wijzigingen en de tijdstippen waarbinnen verschillende aanpassingen moeten zijn geregeld hebben wij een tijdspad uitgewerkt;

Tijdspad  

Voor werkgevers

Pensioen voor medewerkers
Verzekeren loondoorbetaling
WGA-aanvulling en WIA-excedent

Voor ondernemers

Inkomensplanning
Pensioen- of lijfrenteadvies
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Overlijdensrisicoverzekering
Compagnonsverzekering

Voor werknemers

Pensioenplanning
Pensioen- en lijfrenteadvies
Pensioen en echtscheiding
Overlijdensrisicoverzekering

Direct advies