Selecteer een pagina

Eenvoudiger partnerpensioen

Wet toekomst pensioenen

Eenvoudiger partnerpensioen

2 mrt 2023 | Sparen voor later

De Wet Toekomst Pensioenen ligt ter behandeling bij de eerste kamer. Onderdeel van de nieuwe wetgeving is een vereenvoudigd partnerpensioen. Maar wat betekent dat in de praktijk?

In bijna alle collectieve pensioenregelingen is een dekking opgenomen voor de partner mocht een werknemer overlijden. Deze dekking voorziet in een levenslange uitkering omdat er met het overlijden een inkomen wegvalt. Er komt in de toekomst een eenduidiger en eenvoudiger partnerpensioen. Het partnerpensioen bij overlijden voor de pensioendatum is dan altijd verzekerd op basis van een risicodekking. Als je uit dienst gaat stopt de werkgever met betalen van de risicopremie en is het levenslange partnerpensioen niet langer verzekerd.

In het huidige pensioenstelsel is het partnerpensioen afhankelijk van het aantal dienstjaren dat een werknemer kan werken bij een werkgever. Veelal tellen alle dienstjaren mee vanaf datum indiensttreding tot de beoogde pensioendatum. Maar in sommige regelingen tellen alleen de dienstjaren mee vanaf een bepaalde datum. Als een medewerker later in zijn of haar carrière van werkgever wisselt en geen waardeoverdracht laat uitvoeren kan dit huidige systeem grote gevolgen hebben voor de hoogte van het verzekerde partnerpensioen. Iets wat veel werknemers zich niet realiseren. Het aantal dienstjaren bij de nieuwe werkgever is dan namelijk veel lager. De verstreken dienstjaren bij de vorige werkgever tellen dan niet mee voor de hoogte van het partnerpensioen bij de nieuwe werkgever. Het resultaat is een aanzienlijk lager verzekerd partnerpensioen.

Een voorbeeld verduidelijkt dit voor een medewerker die op 25-jarige leeftijd is gaan werken. Als we uitgaan van een bruto jaarloon van € 50.000 dan is er een levenslang partnerpensioen verzekerd van ongeveer € 17.500 bruto per jaar. Wisselt deze werknemer op 50-jarige leeftijd van werkgever zonder waardeoverdracht dan is bij de nieuwe werkgever een partnerpensioen verzekerd van ongeveer € 9.350.

Onder nieuwe pensioenwetgeving kan de werkgever een vast percentage van het loon verzekeren als partnerpensioen. Als een werkgever kiest voor 35% van het loon is eenzelfde partnerpensioen verzekerd als in bovenstaand voorbeeld. Namelijk € 17.500. Ook als een medewerker op zijn 50ste in dienst treedt bij deze werkgever. Het wisselen van werkgever heeft dan geen of minder effect op het verzekerde partnerpensioen.

In de nieuwe wetgeving wordt een verlaging van het levenslange partnerpensioen bij wisseling van werkgever dus opgelost. In het nieuwe pensioenstelsel wordt een vast percentage van het loon verzekerd. Dat mag fiscaal maximaal 50% van het pensioengevend loon zijn. Wel zo eenvoudig. Bij een wisseling van werkgever met een gelijkwaardige beloning hoeft er dus geen verschil te zijn in het verzekerde partnerpensioen. In de praktijk moet blijken wat een gangbaar percentage is dat werkgevers gaan verzekeren. Als de ene werkgever namelijk 20% van het loon verzekerd en een andere werkgever 50% dan zijn de verschillen nog steeds heel groot.  Ook onder de nieuwe pensioenwetgeving blijft het daarom belangrijk om je als werknemer te verdiepen in je pensioen, zeker als je van werkgever wisselt.

PensioenPlaza zal werkgevers begeleiden bij het omzetten van het huidige systeem. Dat kan zeer waarschijnlijk tot uiterlijk 1 januari 2027. Hierbij zal worden gekeken naar een situatie waarbij het verzekerde partnerpensioen voor medewerkers zoveel mogelijk gelijk blijft. Als een werkgever immers eenzijdig de pensioenregeling wijzigt dan zullen medewerkers moeten instemmen. En medewerkers stemmen over het algemeen alleen in als de regeling gelijkwaardig of beter is.

PensioenPlaza
Communicatieweg Oost 12
1566 PK Assendelft

Watersnip 9
1733 BG Nieuwe Niedorp

075 – 204 02 90
info@pensioenplaza.nl
www.pensioenplaza.nl

 

Voor werkgevers

Pensioen voor medewerkers
Verzekeren loondoorbetaling
WGA-aanvulling en WIA-excedent

Voor ondernemers

Inkomensplanning
Pensioen- of lijfrenteadvies
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Overlijdensrisicoverzekering
Compagnonsverzekering

Voor werknemers

Pensioenplanning
Pensioen- en lijfrenteadvies
Pensioen en echtscheiding
Overlijdensrisicoverzekering

Direct advies