Selecteer een pagina

Lijfrente wordt nog mooier

Nieuwe fiscale spelregels

Lijfrente wordt nog mooier!

12 jul 2023 | Sparen voor later

Bij de behandeling van de Wet toekomst pensioenen zijn ook afspraken gemaakt over de fiscale behandeling van lijfrente. Omdat de inwerkingtreding van de nieuwe wet is uitgesteld naar 1 juli 2023 (in plaats van 1 januari 2023) heeft dit ook gevolgen voor de fiscale behandeling van lijfrente. Sommige wijzigingen worden nu doorgevoerd met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 en andere gaan in per 1 januari 2024. Onderstaand een overzicht van de verschillende maatregelen.

Fiscale ruimte
Het doel is om pensioen (via de werkgever) en lijfrente (persoonlijk) fiscaal gelijkwaardiger te behandelen. Dat heeft effect op de jaarlijkse inleg die in mindering mag worden gebracht op het belastbaar inkomen. Dit is de jaarruimte. Die was tot op heden 13,30% en wordt met terugwerkende kracht verhoogd naar 30%. Een forse toename van de mogelijkheid om fiscaal vriendelijk te reserveren voor inkomen op latere leeftijd.

Voor bepaling van de jaarruimte wordt uitgegaan van een AOW-franchise. Dit zorgt voor afstemming van de pensioenopbouw in de eerste pijler via de overheid. Het basis pensioen is namelijk geregeld voor iedere Nederlandse ingezetene via de algemene ouderdomswet. Om dubbele pensioenopbouw te voorkomen mag dus niet over het volledige inkomen pensioen of lijfrente worden opgebouwd. Vanaf 1 januari 2024 wordt de AOW-franchise voor lijfrente gelijk gesteld aan de AOW-franchise die minimaal moet worden toegepast voor een deelnemer in een pensioenregeling. Voor gehuwden en ongehuwden gelden andere franchisebedragen die zijn afgeleid van de werkelijke AOW-uitkering.

Vanaf 1 januari 2023 blijft de jaarruimte langer bestaan. In het oude stelsel verviel de jaarruimte als op 1 januari van een bepaald jaar de AOW-leeftijd was bereikt. Die periode wordt nu opgerekt met 5 jaar. Daarmee eindigt het recht op aftrek van de jaarruimte dus pas in het jaar waarin de leeftijd wordt bereikt die vijf jaar hoger is dan de AOW-leeftijd.

Tijdelijke lijfrente
Wel blijft de tijdelijke lijfrente uitkering bestaan. Hierover is discussie geweest maar het plan om op dit punt pensioen en lijfrente meer gelijkwaardig te behandelen heeft het niet gehaald. Het blijft dus mogelijk om vanaf de AOW-leeftijd een lijfrente uit te laten keren in een periode van minimaal 5 jaar. Lijfrente blijft daardoor uitermate geschikt als flexibele aanvulling op het reguliere pensioen.

Imputatie
Voor de vaststelling van de jaarruimte wordt niet alleen gekeken naar de AOW maar ook naar het pensioen dat wordt opgebouwd via de werkgever (tweede pijler).  Dit gebeurt nu met de factor A. Die staat voor de aangroei van pensioen in het voorgaande jaar. In 2024 geldt niet langer de factor A maar wordt gekeken naar de inleg in het voorgaande jaar voor het ouderdomspensioen en partnerpensioen na de pensioendatum. Omdat nog niet alle pensioenregelingen een leeftijdsonafhankelijke inleg kennen is overgangsrecht opgesteld. Met een formule kan een leeftijdsafhankelijk inleg worden vertaald naar een leeftijdsonafhankelijke inleg.

Verruiming reserveringsruimte
Bij lijfrente mocht de niet benutte jaarruimte van de zeven voorgaande jaren worden gebruikt als reserveringsruimte. De hoogte van de totale reserveringsruimte in een jaar was begrensd en ook afhankelijk van leeftijd. Vanaf 1 januari 2023 geldt dat 10 jaar terug mag worden gekeken voor het inhalen van niet benutte ruimte en geldt een absolute grens van € 38.000 (leeftijdsonafhankelijk).

Inkorting looptijd
Voor een levenslange lijfrente gold dat de uitkeringsduur ten minste 20 jaar was. Nu geldt dat als een lijfrente ingaat na het bereiken van de AOW-leeftijd de 20-jaarstermijn mag worden ingekort met het aantal jaren tussen de AOW-leeftijd en het tijdstip waarop de eerste termijn wordt uitgekeerd. Er moeten wel altijd nog ten minste twee termijnen volgen.

Conclusie
Met bovenvermelde aanpassingen blijft lijfrente een mooie oplossing om op een flexibele en fiscaal vriendelijke manier kapitaal te reserveren voor later. Dat geldt voor werknemers als aanvulling op een pensioenregeling via de werkgever of voor ondernemers als voornaamste pensioenvoorziening. Wij verwachten dat de populariteit van lijfrente in de toekomst weer zal groeien. Voor meer informatie of advies over lijfrente kunt u bij PensioenPlaza terecht. Rick, Martijn of Jelte helpen u graag op weg naar een mooier pensioen.

Kantoor Assendelft

Communicatieweg Oost 12 (De watertoren – 7de etage)
1566 PK  Assendelft 

 

Kantoor Nieuwe Niedorp

Watersnip 9
1733 BG  Nieuwe Niedorp

Direct advies