Selecteer een pagina

Vervroegd met pensioen

Zonder extra kosten

Vervroegd met pensioen

29 nov 2022 | Sparen voor later

Dankzij een wetswijziging in 2021 is het makkelijker geworden voor werkgevers en werknemers om afspraken te maken over vervroegd uit dienst treden. De regeling geldt voor werknemers die binnen maximaal 36 maanden hun AOW-datum bereiken. Over het bedrag dat aan hen wordt uitgekeerd hoeft de werkgever geen 52% RVU-boete aan de belastingdienst te betalen.

De versoepeling van de RVU (Regeling voor Vervroegde Uittreding) is in het leven geroepen voor die groep mensen, voor wie de verhoging van de pensioenleeftijd erg rap kwam. Langer doorwerken is niet voor iedereen wenselijk, bijvoorbeeld omdat iemand de innovaties van een bedrijf niet meer kan bijhouden, een zwaar beroep heeft, of omdat zijn gezondheid het niet toestaat. Op deze manier wil de overheid deze groep tegemoetkomen. De versoepeling geldt tijdelijk van 1 januari 2021 tot 1 januari 2026. Werknemers die tot 36 maanden voor hun AOW-datum zijn, kunnen vervroegd uittreden, zonder dat u als werkgever de RVU-boete van 52% aan de belastingdienst moet betalen.

Boetevrije beëindigingsregeling
Door de wetswijziging is de hoogte van het boetevrije bedrag in 2022 maximaal € 67.464. Dat maakt het voor de werkgever aantrekkelijker om een beëindigingsregeling met de werknemer te sluiten. De hoogte van de vrijstelling is gekoppeld aan het gebruteerde bedrag van de AOW-uitkering en wordt jaarlijks aangepast. Dat is bewust gedaan, om er zeker van te zijn dat het bedrag dat de werknemer maandelijks ontvangt, voldoende is om van te leven. De mogelijkheid om vervroegd uit dienst te treden moet dus wel reëel zijn. In 2022 is dit bedrag € 1.874 bruto per maand en dus € 67.464 over een periode van 36 maanden. De drempelvrijstelling geldt zowel voor een uitkering ineens, als voor periodieke uitkeringen. Het maximum bedrag van € 1.874 bruto per maand geldt voor elke werknemer, ongeacht hoeveel uur iemand per week werkt.

Verzoek vanuit de werknemer
Het initiatief tot het verzoek om vervroegde beëindiging van het dienstverband en de toekenning van de vergoeding ligt bij de werknemer. Dat is direct ook de reden waarom de werknemer geen recht heeft op een transitievergoeding wanneer gebruik wordt gemaakt van de RVU. Het feit dat het een verzoek is, betekent ook dat de werkgever niet verplicht is mee te werken, tenzij er een CAO-afspraak is waaraan hij is gebonden. Daar tegenover staat dat de werkgever de werknemer niet kan dwingen vervroegd uit dienst te treden. Ook niet wanneer de mogelijkheid van vervroegde uittreding met vergoeding in de CAO is opgenomen.

Duidelijkheid voor de werkgever
PensioenPlaza en Zaan Advocaten werken samen om aan werkgevers uit te leggen wat de mogelijkheden binnen uw bedrijf zijn. Samen kunnen we voor u inzichtelijk maken welke werknemers voor de RVU-regeling in aanmerking komen, welk budget u daarvoor beschikbaar heeft en wat het u bespaart aan loonkosten. Onze scherpe blik zorgt er bovendien voor dat alles juridisch tot in de puntjes is verzorgd. Denk daarbij aan aansluiting op arbeidsvoorwaardelijke toezeggingen(pensioen), aansprakelijkheid en wet- en regelgeving. Wilt u zich goed laten informeren? Laten we dan starten met een vrijblijvend, oriënterend gesprek. Bel voor het maken van een afspraak Jaap Jong van Zaan Advocaten op 06 – 5326 0114 of Rick van Putten van PensioenPlaza op 06 – 3363 2073.

 

Zaan Advocaten
Westzijde 318
1506 GJ Zaandam
075 303 00 10
info@zaanadvocaten.nl
www.zaanadvocaten.nl

 

Pensioen Plaza
Communicatieweg Oost 12
1566 PK Assendelft
075 204 02 90
info@pensioenplaza.nl
www.pensioenplaza.nl

Voor werkgevers

Pensioen voor medewerkers
Verzekeren loondoorbetaling
WGA-aanvulling en WIA-excedent

Voor ondernemers

Inkomensplanning
Pensioen- of lijfrenteadvies
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Overlijdensrisicoverzekering
Compagnonsverzekering

Voor werknemers

Pensioenplanning
Pensioen- en lijfrenteadvies
Pensioen en echtscheiding
Overlijdensrisicoverzekering

Direct advies